Domov > Teden za življenje

Teden za življenje

Od leta 1992 dalje na pobudo SŠK vsako leto pripravimo Teden za življenje.

To je sklop dogajanj, od prve do druge nedelje v oktobru, vsakič pod izbranim »geslom« oz. naslovom.

Nameni Tedna za življenje so:

  • Širjenje zavesti o dragocenosti življenja kot zastonjskega daru
  • Povabilo v večjo odprtost za življenje, v pripravljenost za sprejemanje novega življenja
  • Utrjevanje vere v večno življenje, ki nam ga s svojo daritvijo prinaša Božji Sin Jezus Kristus
  • Utrjevanje vere v zmago življenja nad smrtjo, zmago ljubezni nad sovraštvom, zmago dobrote
  • Spoštovanje življenja vsakega človeka, vse od spočetja dalje pa vse do naravne smrti
  • Spodbujanje k razvijanju sposobnosti vsake osebe in vsake, tudi celotne narodne skupnosti
  • Širjenje zavesti o poklicanosti v službo življenju

Share This