Domov > Teden za življenje 2009 > Razmišljanje ob plakatu

Razmišljanje ob plakatu

V letošnjem Tednu za življenje zremo Jezusovo obličje v besedi, ki jo je izrekel o sebi kot dobrem pastirju: “… dam svoje življenje, da ga zopet prejmem” (Jn 10, 17). Po njej nas Gospod želi okrepiti v veri in opogumiti; odvrniti od greha, žalosti in strahu.
Z nami je in bedi, četudi kdaj daleč od njega v žalosti nihamo med smislom in nesmislom. Pozna naš odnos do življenja, bojazni in strahove pred njim. Zaskrbljujoč pogled Dobrega pastirja nas spremlja na begu pred križem in ni mu tuje, včasih tudi naše, zanimanje za odrešenjske poti, ki jih ponujajo novodobni preroki…

Sporočila navedenih Jezusovih besed ne moremo razumeti, če odmislimo križ. Na njem, na križu, Jezus kot dobri pastir izroča svoje življenje za svoje ovce, ga daje, da bi mi mogli živeti. V nedoumljivi svobodi notranjega življenja v Bogu, v edinosti z Očetom v Svetem Duhu, Sin sprejme križ. V uri odrešenja sveta na njem izroča, daje, svoje življenje in ga zopet v edinosti z Očetom v Svetem Duhu prejme kot vstali in edini Odrešenik sveta.

Ob tej odrešenjski skrivnosti, v kateri je zajeto naše zedinjenje z Bogom, se uresničuje dar polnosti življenja. Resničen izraz tega so hvaležnost, pogum, odprtost za življenje, mir in veselje.
Gospodova beseda, “… dam svoje življenje, da ga zopet prejmem”, nas to leto še posebej vabi k hvaležni misli in osebni zavzetosti ob daru duhovništva. V Jezusovi daritvi na križu in vstajenju ter v Njegovi besedi in sveti evharistiji, ki se nam dajeta po duhovnikih, nam je zagotovljeno življenje v polnosti, vesela rast in pogumno zorenje za osebno daritev po Njegovi volji. V moči Besede, ki nas vedno prav vodi, moremo po Kruhu, razlomljenem Kruhu za življenje sveta, postajati dar za druge..
K temu razmisleku želimo spodbuditi tudi s priložnostnim plakatom letošnjega Tedna za življenje. Podoba na njem skuša v govorici likov in barv izraziti rast odprtega, veselega in za daritev razpoložljivega življenja (osrednji krožni lik, krošnja z listi v toplih barvah), ki se hrani v svetlobi Gospodove besede (lik odprte knjige) in svete evharistije (lik razlomljene hostije s kapljo krvi).

V osrednjem simbolu, v liku krošnje z listi, pa moremo ob ostalih simbolih odkrivati lepoto in resničnost, skladnost in odprtost osebnega življenja, kakor tudi življenja družin, skupnosti in svete Cerkve..
Sicer pa predstavlja podoba na plakatu le enega od mnogoterih možnih izrazov premišljevanja in odmevanja Jezusovih besed, “dam svoje življenje, da ga zopet prejmem”.

Lojze Čemažar, akad. slikar

Share This