Domov > Teden za življenje 2004 > Razmišljanje ob plakatu

Razmišljanje ob plakatu

Ob izbrani svetopisemski besedi letošnjega Tedna za življenje nam podoba približuje lik Božje matere Marije, ki je bila prva in v polnosti deležna svetopisemske obljube Gospodovega miru.
Zazrta v Sina Jezusa, Odrešenika sveta, ki ga na prsih hrani, sedi na pisani ter kakor reka valoviti trati med likoma skrivnostno tihe, vendar žive in močne duhovne resničnosti – med mladim drevesom in soncem, med simboloma drevesa življenja in luči. V pokrajini se nam za hip odkriva del veličine in lepote skrite daritve, h kateri je povabljena. Rodi, hrani in pestuje Otroka – »luč, ki razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9). Božjo besedo sprejema, jo v srcu premišljuje, veruje in zaupa ter po njej živi. Zato je Mariji, resnični hčeri jeruzalemski in Gospodovi služabnici, dano mirno zavetje Svete Trojice v stalni bližini drevesa življenja. Tako je na sliki ob pomoči svetopisemskih podob ter simbolov na način likovne govorice izražena tudi blagost ljudem obljubljenega Kristusovega miru. Osredinjena je v siju otroka Jezusa na srčni strani Marijinih doječih prsi. Po vzoru navedene Božje besede in njenega literarnega izraza prihaja tudi na sliki Gospodov mir k Materi kakor reka. Ta mir napolnjuje njeno bit, življenje in ravnanje. V ozadju se pokrajina dviga in izza Marijinega obličja ter sija njene svetosti je mogoče slutiti vrh gore. Kraj Sinove daritve na križu, njegovega poveličanja in odrešenja sveta. Pa tudi mesto in vrh Materine preizkušnje in zmage, kjer je v moči Sinovega trpljenja, smrti in vstajenja preprečevalcu življenja, hudemu duhu, kači, strla glavo.
Zato se tudi nam po Kristusovi smrti in vstajenju daje njegov mir. Zgled Božje matere Marije, ki je polna Gospodovih milosti in miru, naj zgane ter odpira naša srca za vesel razcvet življenja med nami.

Lojze Čemažar, akad. slikar

Share This