Domov > Teden za življenje 2010 > Razmišljanje ob plakatu

Razmišljanje ob plakatu

V dneh letošnjega Tedna za življenje nam je dana Božja beseda iz Prvega Janezovega pisma. Po njej nas želi Gospod v času mnogih preizkušenj in negotovosti opogumiti, utrditi v veri ter razveseliti.

Njegova beseda, »življenje se je razodelo… ki je bilo pri Očetu», nas najprej uvede v molk, tišino. V njem je bila izrečena in zapisana. Moremo jo premišljevati in sprejeti, kar nam želi povedati, le v miru in tihoti. Tako Gospodova beseda stori v nas, tu navedena še posebej izrazito, čutenje ter zavedanje bližine in navzočnosti skrivnosti notranjega življenja v Bogu, v Sveti Trojici, ki se je razodelo v Jezusu Kristusu, našem Odrešeniku.

Jezus, ki je izšel od Boga Očeta, nam tudi po tej besedi predstavi svojega in našega Očeta.
V Sinovi daritvi na križu se Božja ljubezen v celoti razodene, kajti v njej se Oče proslavi.
Skrivnost, ki jo premišljujemo, osvetljuje in osmišlja naše življenje ter se obzirno dotika človeških src.

S podobo na spremljajočem plakatu skušamo v govorici črt, likov in barv vsaj v malem opozoriti na osrednjo vsebino izbrane Božje besede. Pričujoča slika predstavlja detajl večje freske, katere vrh prikazuje osrednje dogodke in vsebine velikonočnega tridnevja.
S križa, na katerem za nas umira Jezus Kristus, se v temine našega življenja ter na zemljo človeških trpljenj in preizkušenj spušča prt njegove svete daritve. Po njem drsijo in ob njem padajo kaplje Odrešenikove krvi, ki se preliva za nas.
Troje belih cvetov in sonce, ki je vzšlo, naznanja jutro tretjega dne, izpolnitev obljube odrešenja in zmago Življenja nad smrtjo, ki se je razodelo.

Tudi tokrat nas Gospodova beseda opogumlja za resnico in vabi k izbiri pristnega mišljenja in ravnanja. Ob razodetju Življenja, Božje ljubezni, se utegne v nas oglasiti klic k osebnemu darovanju; ob ponovnem odkritju Očeta pa vabilo k razmisleku o njegovem enem in edinem načrtu za človeški rod.
Pisec Prvega Janezovega pisma zaključi sicer kratko, vendar izjemno bogato uvodno misel o Besedi življenja res pomenljivo: » To vam pišemo zato, da bi bilo naše veselje dopolnjeno« (1 Jn 1, 2).

Lojze Čemažar akad. slikar

Share This