Domov > Teden za življenje 2007 > Razmišljanje ob plakatu

Razmišljanje ob plakatu

Da bi mogli tudi ob letošnjem Tednu za življenje sprejeti Gospodov klic in nanj odgovoriti, premišljujemo njegovo naročilo učencem in nam, “Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte” (Mt 10, 8).
Na priložnostni sliki, plakatu, so Jezusove besede napisane sredi lika daritvenega prta. Nad njim se visoko dviga in odpira podoba razlomljenega kruha. V obojem, v besedi in v dejanju lomljenja kruha, se nam Gospod odkriva in daje kot beseda življenja in kruh za življenje sveta.
Slikarska podoba razlomljenega kruha skuša izraziti notranjo resničnost zastonjskega daru, ki je najprej Božji Sin sam – učlovečena Beseda, Jezus Kristus, katerega Srce je bilo za naše odrešenje prebodeno.
Živordeči toni ter temnomodre črte, vrezi, ob komorno rdečih in violetnih tonih izražajo živost kruha – srca.
Gospodove besede o prejetem zastonjskem daru, ki ga je potrebno naprej zastonj deliti, ter lik razlomljenega kruha nad daritvenim prtom kažejo tudi na našo bogupodobnost, na darujočo se človekovo ljubezen.
Tako nam mnoga življenja, zgodbe družin in skupnosti; dobra dela, sprejete in darovane preizkušnje ter žrtve; grobovi, brezna, gomile in mučeništva … razodevajo njih središčno resnico. Ta resnica so naši sopotniki in njihova daritev, ki je zapisana v knjigi življenja.

Lojze Čemažar, akad. slikar

Share This