Domov > Teden za življenje 2009 > Teden za življenje 2009

Teden za življenje 2009

“Dam svoje življenje, da ga zopet prejmem”

(Jn 10,17)

Share This