Domov > Teden za življenje 2012 > Kateheza za otroke

Kateheza za otroke

ZA VEROUKARJE – POTREBNO PRILAGODITI STAROSTNI SKUPINI OTROK / BIRMANCEV

»PRIŠEL SEM, DA BI IMELI ŽIVLJENJE« (Jn 10,10)

UVOD V SREČANJE

Predlog pesmi: Življenje je dar (upanje; vsi mi otroci; naši starši)

Na začetku se skupaj vprašajmo ob naslovu »Prišel sem, da bi imeli življenje«: Kdo je to rekel? (Jezus) Komu? (Tebi) In zakaj? Kaj želi? Ga morda kdaj nimam? (Ker te ima rad. Zase ni hotel nič, zate življenje, prišel je »da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.«)

Sledi kratek pogovor o življenju. V pomoč so lahko vprašanja:

– Kaj je zate življenje? Kakšen smisel ima? Kaj ti pomeni življenje kot vrednota?
– Kaj vse življenje gradi, ga dela lepo? In kaj ga ruši?
– Za kaj, koga pa ti daruješ svoj čas, energijo, misli, moči? Za koga živiš? (Odgovori so lahko tudi računalnik, mobitel, nogomet ipd. Vprašajmo se, če je to resnica življenja, če smo res za to na svetu. Morda bodo rekli, da jim to daje veselje. Vprašajmo se, kaj pa daje trajno veselje.)

»PRIŠEL SEM, DA BI IMELI ŽIVLJENJE«

(Za delo naprej potrebujemo Sv. pisma. Lahko delajo skupaj, po skupinah ali posamezno.)

Vprašajmo se: Kakšno življenje nam je Jezus prinesel? Kako lahko to odkrivamo? => Odkrivamo lahko po Njegovih srečanjih z ljudmi, po Njegovih besedah (kar je v Sv. pismu) ter po ljudeh, ki so mu sledili. Srečanje lahko nadaljujemo, da približamo odgovor na to preko Sv. pisma, lahko pa tudi preko pričevanj raznih svetnikov ali drugih velikih ljudi njihovih let npr. Dominik Savio, Lojze Grozde, Chiara Luce Badano ali drugih npr. Mati Terezija, Friderik Baraga, Gianna Beretta Molla. (To srečanje je pripravljeno s pomočjo Sv. pisma.)

Veroukarji lahko sami poiščejo najljubše odlomke iz Sv. Pisma, kjer gre za Jezusova srečanja z ljudmi ali poiščejo Njegove besede, ki bi bile povezane z osrednjim sporočilom »Prišel sem, da bi imeli življenje«. Lahko pa povemo tudi mi, katere odlomke naj poiščejo (npr. srečanje z Zahejem Lk 19,1-10, hromi ozdravi Lk 5,17-26, grešnici je odpuščeno Jn 8,1-11 , ozdravitev slepega Lk 18,35-43, blagoslov otrok Mr 10,13-16, pomnožitev kruha Jn 6,1-15, pomiritev viharja oz. strahu Mr 4,35-41 ter npr. »Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši« Jn 14,27, »Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem« Jn 14,27, »Jaz sem pot, resnica in življenje« Jn 14,6, »Vi ste moji prijatelji« Jn 15,14, »Vaše srce se bo veselilo in veselja vam nihče ne bo vzel« Jn 16,22, »Na svetu boste prihajali v stisko, toda zaupajte, jaz sem svet premagal« Jn 16,33, »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« Jn 13,34, »ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, je tem izkazal ljubezen do konca« Jn 13,1, »Pogum. Jaz sem. Ne bojte se.« Mt 14,27.

Iz Jezusovih srečanj z ljudmi naj vsak zase zapiše 3 »lastnosti« oz. odgovore, kakšno življenje Jezus prinaša, kaj daje (npr. možni odgovori: upanje, veselje, ozdravljenje, odpuščanje, čudeže, mir…).

Pogovorimo se: Takšno življenje Jezus želi za vsakega izmed nas. Lepo, a ne? Bogato. In zakaj nam vse to podarja? Zato, ker nas ima rad. Jezusova ljubezen je vedno prisotna v našem življenju. On dela vse iz ljubezni. On je ljubezen. Pomislimo, da se vse to uresničuje tudi v našem življenju. Le prepoznati je potrebno, če še morda nismo.

Kako nam je Jezus vse to podaril? Preko daritve svojega življenja. Jezus nam je izkazal največjo ljubezen. Pokazal zgled največje ljubezni, svoje življenje je dal za nas. Imenoval nas je prijatelje. Iz Njegove ljubezni vedno prejemamo, črpamo za »svojo«, za svoje življenje v ljubezni. To pomeni polnost, obilje življenja.

Vprašajmo se: Ali verjameš torej, da te ima Jezus rad? Si želiš takšno življenje, kot ga prinaša? – ker to je pravzaprav edino življenje; kar ga ruši ali navidezno ne gradi, ne more obstati za dolgo. Vprašajmo se naprej na kratko oz. obnovimo na kratko: Ali je Jezus kaj mislil nase? (Ne.) Koga je dajal na 1. mesto v svojem življenju? (Boga Očeta in nato ljudi.) Je bil vesel? (Da.) Kakšne spremembe je prinesel v življenje ljudi? Vesele. Storil jih je srečne. Prinesel je blagoslov. (Hodijo, vidijo, slišijo, razumejo kaj je prav in kaj ne (Zahej), doživijo odpuščanje, premagujejo strah, so pogumni ipd. Začnejo tudi sami živeti za druge (apostoli, Peter, Pavel, Zahej,…). Odkrijejo »skrivnost« življenja. Z Jezusom zaživijo polnost življenja.
Sedaj je na vrsti vsak od nas, da se odloči za vero v Jezusa, za prijateljstvo, za odnos z Njim, da ga bo gradil in tako še naprej prejemal življenje (Kako? Z molitvijo, sv. mašo, sv. spovedjo, branjem Sv. pisma…) in ga tudi naprej dajal. Da bo Jezusa v svojem življenju posnemal (v odnosu do sveta, do staršev, družine, prijateljev, ljudi, stvari), živel skupaj z Njim, kajti le tako lahko življenje, ki mi ga je prinesel, ljubezen, naprej živi, v meni in v drugih; v posnemanju Njega, v darovanju svojega življenja (časa, idej, moči…), v tem, da imam rad Boga in ljudi.
Predlog pesmi za na konec:  Življenje je dar (Nato pa vnesemo tiste »lastnosti« življenja, ki so jih veroukarji zapisali, ko so razmišljali, kakšno življenje nam je Jezus prinesel.) ali Hočem s teboj, Gospod

(Drugo vprašanje, ki se vzbudi ob teh Jezusovih besedah je, kje vse ga lahko srečam danes, v svojem življenju. Na to vprašanje verjetno ne bi bilo časa odgovarjati. Lahko pa veroukarje spodbudimo, da o tem premislijo doma in se pogovorimo naslednjič o tem. V pomoč so lahko druga razmišljanja iz pripravljenih besedil. Lahko pa na kratko spomnimo, da Gospod vsak trenutek govori po naši vesti, po svoji besedi, po znamenjih, po Cerkvi. Je živo prisoten.)

s. Simona Kovačec SL

Share This