D R U Š T V O   G I B A N J E   Z A   Ž I V L J E N J E


logo


PREDSTAVITEV »Društva GIBANJE ZA ŽIVLJENJE«


Začetki: Ob zaskrbljujočih dejstvih naše slovenske resničnosti, ko je bilo spričo upadanja števila rojstev, visokega števila splavov, samomorov, ločitev, različnih starih in novih oblik zasvojenosti in samouničevanja čutiti, da notranja življenjska moč naroda usiha, je na pobudo takratnega ljubljanskega nadškofa in predsednika Slovenske škofovske konference dr. Alojzija Šuštarja vzniknilo vseslovensko Gibanje za življenje, ki naj bi vsem ljudem - še posebej pa mladim - pomagalo, da bi cenili življenje, se ga veselili in zanj skrbeli v odgovornosti in z življenjskim pogumom.

Temeljna načela: Maja 1987 je v pismu mladim, zbranim iz vse Slovenije na molitvenem dnevu "Za življenje", g. nadškof Šuštar zarisal smernice za udejanjanje temeljne odločitve za življenje. Iz teh smernic je nastalo pet temeljnih načel, s katerimi je opredeljeno članstvo v Gibanju za življenje:

 1. Živim v prepričanju, da je življenje čudovit dar.
 2. Zato ga želim razviti v vseh smereh, da bo res življenje v obilju (Jn 10,10): telesno in duhovno, osebno in občestveno, narodno in mednarodno.
 3. Spoštoval/a bom vsako človeško življenje od spočetja do njegovega naravnega konca.
 4. Pri mladih bom posebej podpiral/a dozorevanje za tri odločitve:
  • da si ne bodo že v mladosti uničili življenja z napačnim izživljanjem,
  • da bodo dozoreli za pogumen korak v dobro pripravljen zakon,
  • da bodo z veseljem sprejeli tudi kakšnega otroka več, kot to dopušča črnogledo javno mnenje.
 5. Pripravljen/a sem storiti, kar je v moji moči, da soljudem pomagam do življenjskega poguma.

Delovanje: Gibanje za življenje deluje na področju celotne Slovenije in je od leta 1994 organizirano kot društvo. Povezuje okrog 1000 ljudi različnih starosti in poklicev. Večina nas je kristjanov, ki prepoznavamo vir in polnost življenja v Bogu Očetu, kakor se nam razodeva v svojem učlovečenem Sinu, Jezusu Kristusu. Naše gibanje pa je odprto tudi vsem drugim, ki življenje doživljajo kot dragocen dar in želijo iz te zavesti tudi živeti v vseh razsežnostih.
Naš namen ni predvsem boj proti slabemu, pač pa želimo pospeševati in razvijati vse, kar je dobro, pozitivno, kar služi življenju - da bi se v srcu slovenskega človeka prebudil nov DA življenju.
Vsak na svojem mestu želimo najprej osebno izpričevati ljubezen do življenja in to tako, da govorimo s tem, kar živimo, oziroma s tem, za kar si prizadevamo. Iz takega življenjskega pričevanja vsakega od nas, ko vsakdo skuša razvijati svoje sposobnosti v službi življenja, se lahko poraja tudi naše skupno pričevanje v slovenskem prostoru, ki se izraža predvsem v TEDNU ZA ŽIVLJENJE.
Verjamemo, da se kultura življenja širi od srca do srca, od človeka do človeka, in da nobeno miroljubno prizadevanje za več življenja med nami ni zaman.
s. Mirjam Cvelbar, dr.med., SL
predsednica

Društvo Gibanje za življenje, Rimska c. 13, 1000 Ljubljana,
tel. 01/ 425-87-93 ali 031/806-248
e-naslov: gib_za_ziv(pri)siol.net     spletna stran: www.gibanjezazivljenje.si