D R U Š T V O   G I B A N J E   Z A   Ž I V L J E N J E


logo


21. TEDEN ZA ŽIVLJENJE 2012
7. oktober - 14. oktober

»PRIŠEL SEM, DA BI IMELI ŽIVLJENJE«   (Jn 10,10)

plakat


 

Društvo Gibanje za življenje, Rimska c. 13, 1000 Ljubljana,
tel. 01/ 425-87-93 ali 031/806-248
e-naslov: gib_za_ziv(pri)siol.net     spletna stran: www.gibanjezazivljenje.si