D R U Š T V O   G I B A N J E   Z A   Ž I V L J E N J E


logo


TEDEN ZA ŽIVLJENJE 2010
3. oktober - 10. oktober

"ŽIVLJENJE SE JE RAZODELO … KI JE BILO PRI OČETU" (1 Jn 1,2)

plakat


 

Društvo Gibanje za življenje, Rimska c. 13, 1000 Ljubljana,
tel. 01/ 425-87-93 ali 031/806-248
e-naslov: gib_za_ziv(pri)siol.net     spletna stran: www.gibanjezazivljenje.si